• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9

O firmie

Jestem niezależnym rzeczoznawcą majątkowym i budowlanym. Jakość, rzetelność, rozwój, szacunek dla Klienta i zrozumienie Jego potrzeb – to nie slogany, ale wartości, dzięki którym firma istnieje na rynku nieprzerwanie od 1992 roku.

Prowadzona przeze mnie działalność obejmuje usługi konsultingowe w zakresie obsługi rynku nieruchomości, budownictwa oraz przedsiębiorstw. Dzięki zdobytemu doświadczeniu przy realizacji wielu obiektów budowlanych, wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw, sporządzaniu wszelkiego rodzaju analiz, w tym opłacalności i stanu zaawansowania  inwestycji czy due diligence jak również ciągłemu doskonaleniu rzeczoznawczego warsztatu i wiedzy w obszarach zawodowych, staram się pomagać Klientom w ochronie ich praw majątkowych, sporach dotyczących prawidłowego wykonawstwa obiektów i robót budowlanych czy ustalenia należnego odszkodowania za szkody w mieniu a także udzielam konsultacji budowlanych.

Pośredniczę w sprzedaży nieruchomości, na podstawie oględzin i dokumentów oceniam ich stan techniczno – użytkowego, zakres koniecznych do wykonania robót oraz określam realną wartość rynkową.

Bezpieczeństwo i poufność spraw Klientów mojej firmy to priorytet w kontaktach i realizacji zleceń, w wycenie nieruchomości stosuję zasady i Kodeks Etyki określone w Międzynarodowych Standardach Wyceny IVSC oraz Europejskich Standardach Wyceny TEGoVA.
Polecam świadczone przeze mnie usługi rzeczoznawstwa majątkowego i budowlanego, zapraszam do współpracy!

Firma założona w styczniu 1992 roku, zajmuje się szeroko pojętym doradztwem na rynku nieruchomości i w budownictwie, w szczególności wyceną nieruchomości, przedsiębiorstw, maszyn, urządzeń i środków technicznych, sporządzaniem analiz rynku nieruchomości i techniczno-ekonomicznych inwestycji, pośrednictwem kupna-sprzedaży nieruchomości, wykonaniem opinii i ekspertyz budowlanych, nadzorami, projektowaniem, kosztorysowaniem oraz innymi usługami konsultingowymi.

Portfolio firmy zawiera usługi dla wielu firm, w tym: GIBB (Polska) Sp. z o.o., JV KIRCHNER / BÖGL / BERGER  S. C., DROMEX S.A.,  AFRISO GMBH, KS Design Sp. z o.o., Vlassenroot Polska Sp. z o.o., „PROFARB” – Grupa Chemiczna Sp. z o.o., P. P. U. H.  „PROMUS  RUDA  ŚLĄSKA”  Sp. z o. o., „CHŁODNIE KOMINOWE – UNISERV” S. A., ProLogis Poland XXVII Sp. z o.o. i innych oraz Osób Prywatnych. Aktualnie prowadzę działaność jednoosobowo, zaś większe kontrakty i projekty we współpracy ze sprawdzonymi Firmami, stąd kilka informacji o mnie.

W 1977 roku  ukończyłem Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a przed założeniem firmy zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując jako asystent, główny technolog, kierownik budowy, inspektor nadzoru i projektant w kilku zakładach pracy: Politechnice Śląskiej, Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w  Rudzie Śl., Zespole Elektrociepłowni Katowice w budowie, Gliwickim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych P.W., a także w Miejskim Zespole Usług  Projektowych w Gliwicach oraz w Biurze Podróży i Turystyki "Almatur" w  Katowicach.

Kształcenie podyplomowe zakończyłem zdaniem w 1994 roku egzaminu państwowego i uzyskaniem uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a w 1998 roku uzyskaniem tytułu Rzeczoznawcy budowlanego.

Na bieżąco uzupełniam wiedzę i rozwijam warsztat wyceny nieruchomości (w szczególności metodami ekonometrycznymi) uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, również w charakterze prowadzącego zajęcia warsztatowe. 

Współtworzyłem i aktywnie uczestniczę w doskonaleniu najstarszej i jednej z największych Bazie Danych „ŚLĄSK” gromadzącej od 1998 roku informacje o transakcjach rynkowych nieruchomości z terenu województwa śląskiego i ościennych powiatów województw sąsiednich, przez co dysponuję pełną, przekrojową wiedzą o monitorowanym rynku nieruchomości.

Jestem autorem szeregu publikacji naukowych oraz analiz i referatów na konferencjach z dziedziny budownictwa i wyceny nieruchomości.

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie:
 • specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania, kierowania i nadzorowania robót, oceny stanu technicznego budowli  -  Nr upr. 348 / 87,
 • rzeczoznawcy budowlanego PZITB wpisanego do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 183/98/R,
 • szacowania nieruchomości nadane w 1994 roku przez Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictwa  Nr 1200.
Firmy współpracujące:
INWESTSERWIS  http://www.inwestis.pl
BONDI   http://www.bondi.com.pl
M-system    http://termowizja-msystem.pl
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Jarosław Matejczuk http://matejczuk.com.pl/

 

Kontakt

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY mgr inż. Włodzimierz Majcherczyk
ul. Toszecka 96/14
44-117 Gliwice
32 279 31 34
0 501 278 108
wmajcher@rzeczoznawca.pl.pl